My account
Cart:
0

You don’t have any items

Όροι χρήσης

Γενικοί οροί και προϋποθέσεις / αποποίηση νομικής ευθύνης

Εισαγωγή – ορισμοί

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής αποκαλούμενοι εν συντομία ως «οι Όροι») διέπουν τη σχέση και τις συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και την NACARO FOODS Ι.Κ.Ε. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους παρόντες Όρους προτού κάνετε οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας και προτού παραγγείλετε κάποιο από τα προσφερόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας.

Οποιοσδήποτε εισέρχεται στον Ιστότοπό μας συμφωνεί να δεσμεύεται πλήρως και αμετακλήτως από τους παρόντες Όρους. Αν εισέρχεσθε στον Ιστότοπό μας και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας εκ μέρους ενός νομικού προσώπου, εγγυάσθε ότι είστε πλήρως εξουσιοδοτημένος να δεσμεύετε άνευ όρων και αιρέσεων το νομικό αυτό πρόσωπο στους παρόντες Όρους.

«Εμείς» είμαστε η εταιρεία με την  επωνυμία  «NACARO FOODS Ι.Κ.Ε» και διακριτικό τίτλο «NACARO FOODS», που εδρεύει στη Χερσόνησο Κρήτης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 142730627000 και ΑΦΜ 800842727 ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης. «Ο Ιστότοπός μας» είναι ο https://yiayiaandfriends.com και συμπεριλαμβάνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop).

«Εσείς» είστε οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται ή χρησιμοποιεί τον Ιστότοπό μας, με οποιονδήποτε τρόπο.

«Πωλήσεις σε Καταναλωτές»: πωλήσεις σε κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

Όροι χρήσης ιστοτοπου

Όλα τα δικαιώματα του Ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του υλικού, του περιεχομένου (κειμένων, οπτικοακουστικών μέσων, κλπ.), του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, του κώδικα λογισμικού και της διάταξης οθόνης, ανήκουν στην εταιρεία μας ή σε τρίτους ιδιοκτήτες και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλα τα καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα στον Ιστότοπό μας αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων νόμιμων δικαιούχων τους. Όσα δικαιώματα δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν, παραμένουν στην ιδιοκτησία των δικαιούχων τους. Επιτρέπεται να βλέπετε και να εκτυπώνετε μέρη αυτού του Ιστότοπου αυστηρά και αποκλειστικά μόνο για προσωπική σας χρήση. Χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να εκτυπώσετε, να αποθηκεύσετε, να μεταφέρετε, να αναδημοσιεύσετε, να αναπαράγετε ή να κάνετε οποιαδήποτε άλλη χρήση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπούμας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Ιστότοπούμας με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε είδος κινδύνου, βλάβης ή ζημίας στον Ιστότοπο ή στους άλλους χρήστες του. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε είδος ζημιών προκληθούν σε εμάς ή σε τρίτους ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς σας.

Αποποίηση ευθυνών ιστότοπου και περιορισμός ευθύνης: Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμπεριλάβουμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον Ιστότοπό μας, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αποποιούμενοι κάθε εγγύησης. Επιπλέον, αποποιούμαστε και δεν θα αναλάβουμε ούτε θα αποδεχθούμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες προκληθούν σε οποιονδήποτε, άμεσα ή έμμεσα, από την πρόσβαση σε πληροφορίες, περιεχόμενο ή ιστότοπους τρίτων μέσω του Ιστότοπού μας.

Δεν εγγυόμαστε τη διαρκή διαθεσιμότητα και την ασφάλεια του Ιστότοπού μας, παρόλο που καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να παρέχουμε και τα δύο. Η εταιρεία μας, οι διευθυντές, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της δεν θα φέρουν ευθύνη σε κανέναν για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας πληροφοριών και της αλλοίωσης δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης άμεσης ή έμμεσης ζημίας τυχόν προκύψει σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπού μας. Επιπλέον, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους ήθελε προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους που μας παρέχει υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των τηλεπικοινωνιών, της φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων και ιστότοπων, και των συστημάτων πληρωμών.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πωλήσεων

Οι παρόντες Όροι ισχύουν μόνο για πωλήσεις σε τελικούς καταναλωτές, όπως ορίζονται παραπάνω. Αν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε τα προϊόντα μας για εμπορικούς/επαγγελματικούς σκοπούς, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@yiayiaandfriends.com και θα σας ενημερώσουμε για τους όρους και τις προϋποθέσεις των πωλήσεων χονδρικής.

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αναφέρονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) όπου ισχύει. Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις αποστολής. Αυτές υπολογίζονται και εμφανίζονται μετά την εισαγωγή των στοιχείων παράδοσης αλλά πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Παραγγελίες

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προσφερόμενα προϊόντα μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop). Μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην οθόνη. Επιλέγοντας με «κλικ» ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την τιμή του.

Μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα της επιλογής σας στο καλάθι σας πατώνταςστην οθόνη σας το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι». Θα μπορείτε να βλέπετε το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες του καλαθιού σας ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο του καλαθιού διαγράφοντας μέρος ή όλο το περιεχόμενό του ή αλλάζοντας τις ποσότητες που έχετε επιλέξει. Εάν επιλέξετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα για την υποβολή της παραγγελίας σας, θα σας ζητηθεί είτε (α) να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη είτε (β) να συνδεθείτε, εάν έχετε ήδη λογαριασμό, ή (γ) να ολοκληρώσετε την αγορά ως επισκέπτης (checkout επισκέπτη). Αφού υποβάλετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, θα σας δοθούν λεπτομέρειες παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων αποστολής προϊόντων και των σχετικών δαπανών. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχτείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πωλήσεων (που περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστα μέρη την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies). Πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες που ορίζονται ως υποχρεωτικές στη διαδικτυακή φόρμα παραγγελίας για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Θα σας επιτραπεί να κάνετε διορθώσεις επί της οθόνης (online) πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνεχίσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Παραγγελία» για να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας επί της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο, μας υποβάλλετε πρόταση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης σχετικά με τα προϊόντα που έχετε επιλέξει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. Μόλις υποβάλετε την παραγγελία σας και η πληρωμή σας γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό μας σύστημα πληρωμών, οι παραγγελίες σας θα επιβεβαιωθούν μέσω email χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Θα μπορείτε να εκτυπώσετε, να αποθηκεύσετε και να αναπαράγετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Μόλις παραδώσουμε την παραγγελία σας στον καθορισμένο μεταφορέα, θα σας στείλουμε ένα email με όλες τις πληροφορίες για την παράδοση της παραγγελίας.

Εάν αποδειχθεί ότι κάτι από αυτά που παραγγείλατε δεν είναι πλέον διαθέσιμο, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν μέσω τηλεφώνου ή email, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει. Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη υποβληθεί, θα την ακυρώσουμε και θα σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις επιστροφής χρημάτων που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τρίτους, όπως πιστωτικά ιδρύματα ή παρόχους συστημάτων πληρωμών. Αν μας το ζητήσετε, θα σας αποστείλουμε email όταν το εξαντλημένο προϊόν γίνει και πάλι διαθέσιμο. Σε περίπτωση που τα προϊόντα που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο είναι με λάθος τιμή λόγω τυπογραφικού σφάλματος ή σφάλματος στα στοιχεία τιμολόγησης, αλλά έχουμε αποδεχτεί την παραγγελία σας πριν διαπιστωθεί η διαφορά, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα σας ρωτάμε αν επιθυμείτε να καταβάλετε τη σωστή τιμή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Αν δεν επιθυμείτε να καταβάλετε τη σωστή τιμή, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη παραγγελία σας αμέσως, χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς και να σας επιστρέψουμε τυχόν τίμημα που έχουμε εισπράξει, με πίστωση του λογαριασμού της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας, εάν την έχει ήδη χρεώσει πριν την ακύρωση της παραγγελίας σας.

Υπαναχώρηση

Δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται στα προϊόντα τροφίμων, συσκευασμένα ή φρέσκα. Για τα προϊόντα τα οποία είναι κατόπιν ειδικής παραγγελίας, ήτοι δεν βρίσκονται σε stock, δεν παρέχεται το δικαίωμα υπαναχώρησης ή/και ακύρωσης, εκτός εάν ασκηθεί πριν την εκτέλεση από εμάς της παραγγελίας. Μόνο για τα προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των τροφίμων και τα οποία είναι σε stock, o καταναλωτής, κατόπιν της αγοράς στην οποία έχει προβεί, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χωρίς να απαιτείται να προβάλετε κάποιον λόγο, έως και 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που εσείς υποδείξατε, αποκτήσει τη φυσική κατοχή των παραγγελθέντων προϊόντων. Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης και παραλαβής του προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 3(ε) του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί έως σήμερα. Το δικαίωμα ασκείται με απλή δήλωση του καταναλωτή προς την εταιρία ή εγγράφως (το υπόδειγμα του εντύπου θα το βρείτε στο τέλος της σελίδας) στη φυσική διεύθυνση της εταιρείας μας ή μέσω email στη διεύθυνση info@yiayiaandfriends.com, κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας, πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης. Όταν το δικαίωμα ασκηθεί, ο καταναλωτής έχει υποχρέωση σε 14 ημερολογιακές ημέρες, από τη στιγμή που ενημέρωσε την εταιρία, να επιστρέψει το πράγμα και η εταιρία έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που έλαβε ως πληρωμή στο ακέραιο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ενημερώθηκε για την άσκηση του δικαιώματος. Ο καταναλωτής βαρύνεται με το κόστος της επιστροφής του/των πράγματος/ων. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν και στην συσκευασία στην οποία απεστάλησαν, είναι δε υπεύθυνος για την ασφαλή αποστολή τους ώστε να μην φθαρούν κατά την επιστροφή τους σε εμάς. Με το πέρας των 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης και την παραλαβή των προϊόντων, το δικαίωμα απόλλυται και ο καταναλωτής δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να το ασκήσει.

Ακύρωση

Για τα προϊόντα τα οποία είναι κατόπιν ειδικής παραγγελίας δεν παρέχεται το δικαίωμα υπαναχώρησης ή/και ακύρωσης, εκτός ασκηθεί πριν την εκτέλεση από εμάς της παραγγελίας στη προμηθεύτρια εταιρία παραγωγής του προϊόντος. Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Επιστροφές – Αντικατάσταση

Πέραν του δικαιώματος της υπαναχώρησης, η εταιρία κάνει δεκτές τις επιστροφές προϊόντων προκειμένου να αντικατασταθούν με άλλα προϊόντα, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών, εφόσον διαπιστώσει ότι αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και ότι αυτά αποτελούν προϊόντα που είναι δεκτικά αντικατάστασης και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προϊόντων που δεν επιστρέφονται/ αντικαθίστανται (τρόφιμα ή προϊόντα κατόπιν ειδικής παραγγελίας). Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά του αντικειμένου έχει προκληθεί από χρήση του. Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με την αυθεντική συσκευασία τους ενώ ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή αποστολή τους ώστε να μην φθαρούν κατά την επιστροφή τους σε εμάς. Κατά την επιστροφή του προϊόντος ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει ένα άλλο προϊόν προς αντικατάσταση, ίσης αξίας ή ανώτερης, καταβάλλοντας το υπόλοιπο ποσό. Αν δεν επιθυμεί να το αντικαταστήσει τη δεδομένη στιγμή, τότε η εταιρία του παρέχει ένα πιστωτικό χωρίς χρονικό περιορισμό, το οποίο δύναται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή για να αγοράσει ένα προϊόν, ως αντικατάσταση εκείνου που επέστρεψε. Κατά την επιστροφή, ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να φέρει την απόδειξη πληρωμής ή την κάρτα αλλαγής (αν πρόκειται για δώρο) καθώς και την αυθεντική συσκευασία του προϊόντος. Η εταιρία δεν κάνει επιστροφές χρημάτων εκτός εάν πρόκειται για άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης, όπου επιτρέπεται και εντός νομίμου προθεσμίας.

Τα έξοδα αποστολής του αντικειμένου που επιστρέφεται επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Κατά την επιστροφή, ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να φέρει την απόδειξη πληρωμής ή την κάρτα αλλαγής (αν πρόκειται για δώρο). Επιστροφές γίνονται στην πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ή στον λογαριασμό PayPal. Το δικαίωμα επιστροφής- αντικατάστασης ασκείται με απλή δήλωση του καταναλωτή προς την εταιρία ή εγγράφως (το υπόδειγμα του εντύπου θα το βρείτε στο τέλος της σελίδας) στη φυσική διεύθυνση της εταιρείας μας ή μέσω email στη διεύθυνση info@yiayiaandfriends.com, κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας, πριν από τη λήξη του ως άνω αναφερομένου χρονικού διαστήματος του 20ήμερου.

Πληρωμές

Υποστηρίζουμε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής, όπως εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς:

  1. Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα,
  2. Paypal.

Χρησιμοποιούμε αναγνωρισμένους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών που θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την επεξεργασία των πληροφοριών και των πληρωμών σας. Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία των χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την παραγγελία σας και να υπαναχωρήσουμε από το συμβόλαιο πωλήσεών μας εάν πληροφορηθούμε για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας ή γενικά για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών από εσάς.

Χρησιμοποιώντας μία από τις καθορισμένες μεθόδους πληρωμής, θα υπόκεισθε στους όρους και τις προϋποθέσεις οποιουδήποτε συμμετέχοντος τρίτου, όπως είναι τα πιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι πιστωτικών καρτών, συστημάτων και υπηρεσιών πληρωμών. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταχώριση ορθών στοιχείων. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή προς τρίτα μέρη όποιων εξόδων προκύψουν από την πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Κατόπιν συναίνεσης, το site αποθηκεύει και στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας στο προφίλ του χρήστη, για να μην χρειάζεται να τα εισάγει κάθε φορά για επαναληπτικές αγορές.

Διανομή

Αποστέλλουμε τα προϊόντα μας προς οποιονδήποτε τόπο καλύπτεται από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την παράδοση των εμπορευμάτων μας. Μπορείτε να δείτε το κόστος αποστολής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας.

Αποποίηση ευθύνης προϊόντων

Από την παραγωγή έως την αποστολή παραγγελιών, τηρούμε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να μεταχειριζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε σωστά τα προϊόντα μας. Ωστόσο, παραγγέλλοντας ένα από τα προσφερόμενα προϊόντα μας, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι πρόκειται για ευαίσθητα αναλώσιμα προϊόντα, η ποιότητα και οι ιδιότητες των οποίων μπορεί να επηρεαστούν από τις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς. Οι θρεπτικές και χημικές ιδιότητες που αναφέρονται για κάθε προϊόν ισχύουν για το συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό δείγμα κατά τη στιγμή της μέτρησης και ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που τα προϊόντα φεύγουν από τις αποθήκες μας, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για τη χρήση και την καταλληλότητα του προϊόντος, είτε ρητή είτε σιωπηρή, αποποιούμενοι ρητά κάθε ευθύνη/εγγύηση, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιορισμός ευθύνης

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης, εκτός εάν αυτή προκληθεί άμεσα από δόλο ή βαριά δική μας αμέλεια. Επίσης αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ζημία.

Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, η οποία θα προκληθεί από περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά πόλεμο, τρομοκρατική ενέργεια, εκδήλωση σοβαρής ασθένειας ή από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρα, σεισμός και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε ότι η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί ​​σας θα περιοριστεί στην καταβληθείσα αξία της παραγγελίας σας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Θα φέρουμε τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας στα παραγγελθέντα αγαθά έως ότου αυτά παραδοθούν από τον συνεργαζόμενο μεταφορέα μας σε εσάς ή σε πρόσωπο που εσείς υποδείξετε. Θα αντικαταστήσουμε μόνο προϊόντα που παραδόθηκαν σε κατεστραμμένη συσκευασία. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εντός 24 ωρών από την παράδοση και να μας παρέχετε φωτογραφίες και άλλες σχετικές πληροφορίες. Εάν καταλήξουμε σε συμφωνία για την επιστροφή παραληφθέντων αγαθών, θα πρέπει να μας τα αποστείλετε στην ανωτέρω διεύθυνση της εταιρείας μας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επιβαρυνθούμε με τα έξοδα αποστολής.

Σχόλια & παράπονα

Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να μας αποστείλετε τα σχόλιά σας στο info@yiayiaandfriends.com, μαζί με τυχόν παράπονα, εντυπώσεις, σκέψεις, προτάσεις και ιδέες σας. Εάν εντοπίσετε σφάλματα ή ελαττώματα στα προϊόντα που έχετε αγοράσει από την (NACARO FOODS Ι.Κ.Ε), ενημερώστε μας μέσω email στην παραπάνω διεύθυνση, εντός 24 ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας σας.

Πολιτική απορρήτου και cookies

H Πολιτική Aπορρήτου και η Πολιτική  Cookies της εταιρείας μας αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των παρόντων Όρων.

Άλλοι όροι και προϋποθέσεις

Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους Όρους θα ισχύει μόνο εάν επιβεβαιωθεί εγγράφως από εμάς. Τυχόν αδράνεια ή καθυστέρησή μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμάμας απορρέει από τους παρόντες Όρους δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτό ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά μας. Σε περίπτωση που ένα αρμόδιο Δικαστήριο αποφασίσει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους είναι παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος, θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από έναν έγκυρο όρο που επιτελεί κατά το μέγιστο δυνατό τον σκοπό του αρχικού και οι υπόλοιποι Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι συμφωνίες και οι σχέσεις μας με εσάς θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για κάθε δικαστική διένεξη είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, χωρίς να εφαρμόζεται οποιαδήποτε διάταξη ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και χωρίς να διέπονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση κινητών πραγμάτων, η εφαρμογή της οποίας ρητά αποκλείεται.

Επίλυση διαφορών και δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις συμφωνίες μας και με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τον Ιστότοπο μας, και η οποία δεν θα μπορέσει να διευθετηθεί μέσω διαπραγμάτευσης ή διαμεσολάβησης, θα δύναται να επιλυθεί μέσω προσφυγής στα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

φόρμα υπαναχώρησης και αντικατάστασης